Magazin tigari electronice

Fi informat si fumeaza mai sanatos si de 4 ori mai ieftin cu Joytech.ro, fara mirosuri neplacute, fara bariere de acces si consumand acelasi gust ca cel al tigarii preferate.

 

 Pentru raspuns selectati intrebarea si efectuati click stanga...

 √  Ce este fenomenul JOYTech?

√  Ce este tigara electronica?

√  Care sunt avantajele folosirii tigarii electronice fata de tigara clasica? 

√  De ce recomandam tigara electronica Joyetech eGo C?

√   Cum se intretine tigara electronica? 

√  Sunt lichidele utilizate in fumatul electronic nocive ? 

√  Cum se depoziteaza lichidele de rezerva?

  De ce recomandam lichidele Dekang?   

√  Ce precautii trebuie respectate?

  Pot sa ma las de fumat utilizand tigara electronica?

Legea antifumat (conform legii se poate vapa in toate locurile publice cu exceptia mijloacelor de transport in comun, legea este detaliata mai jos-vezi articolele marcate )

 

Legea antifumat. Legea antifumat nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 1 februarie 2016 (M.Of. nr. 72/2016).

Legea antifumat. Art. I.

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art. 1.

Legea antifumat. Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România.”

Legea antifumat. 2. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

” i1) ţigaretă electronică se înţelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conţin nicotină prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor;”.

Legea antifumat. 3. La articolul 2, literele m) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.”

Legea antifumat. 4. La articolul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele n1) şi n2), cu următorul cuprins:

” n1) mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;

n2) loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;”.

Legea antifumat. 5. La articolul 3, alineatele (1) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” Art. 3.

(1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.

Legea antifumat. (11) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.”

6. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

” (12) În spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice.”

Legea antifumat. 7. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) să servească exclusiv fumatului;

b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise;

c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;

d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat».”

Legea antifumat. 8. La articolul 3, alineatele (21), (3), (4) şi (41) se abrogă.

Legea antifumat. 9. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (5) Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos.”

articol preluat de pe http://www.realitatea.net/legea-antifumat-in-vigoare-de-miercuri-unde-vom-putea-fuma-si-folosi-tigarile-electronice_1906788.html#ixzz43BiC6bVo